Báo chí nói về IGB Farm

Giải pháp để các nghiên cứu khoa học công nghệ nông nghiệp lép vế...

Các nghiên cứu khoa học công nghệ nông nghiệp cần hướng tới tạo ra những sản phẩm công nghệ nguồn, sản phẩm phục vụ cho các địa ph...

22/09/2022 Xem chi tiết

Khoa học công nghệ trong nông nghiệp: Cần hướng đến các sản phẩm mới, có tính ứng dụn...

Ngày 18/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Khoa học công nghệ Học viện Nông nghiệp Việt Nam: Công nghệ mới, sản ph...

22/09/2022 Xem chi tiết